Chia sẻ Theme [Jannah News - Newspaper Magazine News AMP BuddyPress]

#1

Đây là một bộ theme khá đẹp và cũng được bạn khá chạy trên Codecanyon.net. Một trong những điểm mà mình thích ở Theme này đó là nó hổ trợ khá nhiều giao diện với các chủ đề khá nhau, bao gồm Tech, News, Video,…

Xem chi tiết demo trong liên kết này: https://jannah.tielabs.com/

Download theme tại đây.

Update: 21/5/2018