VPS Toàn Tập [Thông tin & Hổ trợ]

#1

Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn gì liên quan đến Course [VPS Toàn Tập], bạn có thể comment ngay bên dưới chủ đề này.

Ngoài ra, nếu bạn đã thanh toán Course này rồi nhưng vẫn chưa được kích hoạt, bạn có thể comment theo cú pháp [Mã đơn hàng] + [Tên ngân hàng] + [Tên Course] ngay bên dưới đây.

Mình sẽ duyệt thanh toán và kích hoạt tài khoản của bạn sớm nhất có thể.

Trân trọng,
Solomen

#2

VD: Mình cần kích hoạt đơn hàng:

29 Vietcombank VPS